Helsingin opetusviraston mediakeskus on julkaissut OSUKE-hankkeen lopputuotoksena teoksen

"Tietoyhteiskuntakehityksen strateginen johtajuus kouluissa ja opetustoimessa".

Kirja tarjoaa uusia työkaluja koulujen pedagogisen toimintakulttuurin kehittämiseen sekä vastauksia ja menetelmiä siihen, kuinka oppijat saavat opetussuunnitelman edellyttämät tietoyhteiskuntataidot. Aihetta lähestytään strategisen johtamisen ja toimintakulttuurin muutoksen näkökulmasta. Kirjan tekijöiden mukaan strateginen johtaminen on ainoa tie oppilaitosorganisaation toimintakulttuurin muuttamiseen. Johtajuuden toteutumista tarkastellaan kehittämistyön, osaamisen kehittämisen, verkostojen, oppimisympäristön, oppimistilojen ja opetusteknologian kontekstissa.

Julkaisu toimitetaan kaikkien helsinkiläisten koulujen ja oppilaitosten rehtoreille.

Julkaisun tiedot: Silander, P., Ryymin, E. & Mattila, P. (toim.) 2012. Tietoyhteiskuntakehityksen strateginen johtajuus kouluissa ja opetustoimessa.
Helsingin kaupungin opetusviraston mediakeskus OSUKE-hanke. Staroffset Oy: Helsinki.


06.jpg_3305__webiso[1].jpg

Kuva: Anneli Hongisto, Helsingin kaupungin aineistopankki.