Oheista visiötyökirjaa voit käyttää johtamisesi ja oppilaitoksen tulevaisuuden vision kehittämiseksi. Menetelmän avulla voit kehittää ja hieoa omaa näkemystäsi, joka johtaa oppilaitostasi!