Recent Changes

Tuesday, January 14

 1. page Visiötyökirja oppilaitosjohdolle edited Oheista visiötyökirjaa voit käyttää johtamisesi ja oppilaitoksen tulevaisuuden vision kehittämisek…
  Oheista visiötyökirjaa voit käyttää johtamisesi ja oppilaitoksen tulevaisuuden vision kehittämiseksi. Menetelmän avulla voit kehittää ja hieoa omaa näkemystäsi, joka johtaa oppilaitostasi!
  {visiotyökirja.ppt}

  (view changes)
  7:26 am
 2. 7:25 am
 3. page space.menu edited ... Tietoyhteiskuntakehityksen strateginen johtajuus kouluissa ja opetustoimessa - hankkeessa julk…
  ...
  Tietoyhteiskuntakehityksen strateginen johtajuus kouluissa ja opetustoimessa - hankkeessa julkaistu kirja pdf-versiona
  ( översättning på svenska {Strategiskt ledarskap.pdf} )
  Visiötyökirja oppilaitosjohdolle
  Osuketosuke-ning
  [[include component="navigation"]]
  (view changes)
  7:21 am

Monday, August 19

 1. page space.menu edited ... Tietoyhteiskuntakehityksen strateginen johtajuus kouluissa ja opetustoimessa - hankkeessa julk…
  ...
  Tietoyhteiskuntakehityksen strateginen johtajuus kouluissa ja opetustoimessa - hankkeessa julkaistu kirja pdf-versiona
  ( översättning på svenska {Strategiskt ledarskap.pdf} )
  Osuketosuke-ning
  [[include component="navigation"]]
  (view changes)
  1:09 pm
 2. page Tomut-wiki edited ... {Johtajuudella toimintakulttuurin muutokseen.pdf} {Strategiskt ledarskap.pdf} {Tietoyhtei…
  ...
  {Johtajuudella toimintakulttuurin muutokseen.pdf}
  {Strategiskt ledarskap.pdf}
  {Tietoyhteiskuntakehityksen strateginen johtajuus.pdf}
  1. Tietoyhteiskuntakehitys kouluissa ja oppilaitoksissa
  Kehittyvä tietoyhteiskunta ja muuttunut nuorten virtuaali- ja mediamaailma, esimerkiksi sosiaalinen media ja uudet älypuhelimet, luovat uusia tarpeita opetukselle ja kasvatukselle. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö on nykyajan kansalaistaito, joka mahdollistaa esimerkiksi kansalaisvaikuttamisen tai eri viranomaispalvelujen käytön verkossa. Tieto- ja viestintätekniikka tukee ja edistää ajanmukaisen, modernin oppimiskäsityksen mukaista oppimista. Oppimista ei käsitetä enää yksilölajiksi, jossa oppija kasvattaa tietomääräänsä. Oppiminen on vuorovaikutuksessa tapahtuvaa osallistumista, tiedonrakentelua ja yhteisöllistä prosessointia, jossa tietoa hankitaan, syvennetään, arvioidaan kriittisesti sekä rakennellaan ja luodaan yhteisöllisesti. Oppimaan oppimisen taitojen ohjaaminen, ongelmakeskeisten ja osallistavien pedagogisten menetelmien käyttö, oppimisprosessin mallintaminen sekä modernin tietoteknologian käyttö ovat nykyajan opettajan ydinosaamista.
  (view changes)
  1:05 pm
 3. page Tomut-wiki edited ToMuT - Toimintakulttuurin muutoksen työkalut tulevaisuuden kouluun UUTTA: {Johtajuudella toim…

  ToMuT - Toimintakulttuurin muutoksen työkalut tulevaisuuden kouluun
  UUTTA:
  {Johtajuudella toimintakulttuurin muutokseen.pdf}
  {Strategiskt ledarskap.pdf}

  1. Tietoyhteiskuntakehitys kouluissa ja oppilaitoksissa
  Kehittyvä tietoyhteiskunta ja muuttunut nuorten virtuaali- ja mediamaailma, esimerkiksi sosiaalinen media ja uudet älypuhelimet, luovat uusia tarpeita opetukselle ja kasvatukselle. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö on nykyajan kansalaistaito, joka mahdollistaa esimerkiksi kansalaisvaikuttamisen tai eri viranomaispalvelujen käytön verkossa. Tieto- ja viestintätekniikka tukee ja edistää ajanmukaisen, modernin oppimiskäsityksen mukaista oppimista. Oppimista ei käsitetä enää yksilölajiksi, jossa oppija kasvattaa tietomääräänsä. Oppiminen on vuorovaikutuksessa tapahtuvaa osallistumista, tiedonrakentelua ja yhteisöllistä prosessointia, jossa tietoa hankitaan, syvennetään, arvioidaan kriittisesti sekä rakennellaan ja luodaan yhteisöllisesti. Oppimaan oppimisen taitojen ohjaaminen, ongelmakeskeisten ja osallistavien pedagogisten menetelmien käyttö, oppimisprosessin mallintaminen sekä modernin tietoteknologian käyttö ovat nykyajan opettajan ydinosaamista.
  (view changes)
  1:00 pm
 4. page space.menu edited ... ja opetustoimessa -hankkeessa - hankkeessa julkaistu kirja Tietoyhteiskuntakehityksen st…
  ...
  ja opetustoimessa -hankkeessa - hankkeessa julkaistu kirja
  Tietoyhteiskuntakehityksen strateginen johtajuus kouluissa ja opetustoimessa - hankkeessa julkaistu kirja pdf-versiona
  ( översättning på svenska {Strategiskt ledarskap.pdf} )
  (view changes)
  12:54 pm

More